SiC系列功能模块

  • Q3系列
Q3系列

Q3系列

  • 电路图:详见左侧
  • 应用:
  • 应用范围
  • 特性:低导通压降,低开关损耗,高短路耐量。
  • 在线咨询
Product Product Status Vces(V) Vges(V) Ic(A) Configuration Vce(sat) (V) Vf((V) Eon (mj) Eoff(mj)
DMT100B12HQ3P1 Available 1200 +20 100 Six-pack 2.00 1.90 3.8 5.7
DMH150B12HQ3P1 Available 1200 +20 150 Six-pack 2.00 1.90 4.7 7.2
DMH200B12HQ3P1 Available 1200 +20 200 Six-pack 2.00 1.90 5.4 9.8
 
PREVIOUS:None NEXT:E3系列

联系我们


邮箱:info@dynpower.cn

地址: 苏州工业园区娄阳路77号

扫描二维码 关闭
the qr code